qc-phu-my
Từ khoá:

#Eurowindow Holding

Lợi nhuận của Eurowindow Holding giảm mạnh trong năm 2023

Lợi nhuận của Eurowindow Holding giảm mạnh trong năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố tình hình tài chính năm 2023 của CTCP Eurowindow Holding, ghi nhận lợi nhuận sau thuế 107 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với mức 225 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Liên tục đăng ký dự án lớn, Eurowindow Nha Trang kinh doanh như thế nào

Liên tục đăng ký dự án lớn, Eurowindow Nha Trang kinh doanh như thế nào

Trong năm 2023, Eurowindow Nha Trang đã liên danh cùng với các pháp nhân khác trong hệ sinh thái Eurowindow Holding đăng ký thực hiện 2 dự án với tổng mức đầu tư trên dưới 8.000 tỷ đồng.
Liên tục đăng ký dự án lớn, Eurowindow Nha Trang kinh doanh thế nào

Liên tục đăng ký dự án lớn, Eurowindow Nha Trang kinh doanh thế nào

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Eurowindow Nha Trang đã liên danh cùng với các pháp nhân khác trong hệ sinh thái Eurowindow Holding đăng ký thực hiện 2 dự án với tổng mức đầu tư trên dưới 8.000 tỷ đồng.
Tổng tài sản của Eurowindow Holding vượt ngưỡng 16.000 tỷ đồng

Tổng tài sản của Eurowindow Holding vượt ngưỡng 16.000 tỷ đồng

Được thành lập vào năm 2007, Eurowindow Holding là pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Tập đoàn Eurowindow của hai anh em doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn và Nguyễn Cảnh Hồng.
Xem thêm