qc-phu-my
Từ khoá:

#FTSE

UBCKNN làm việc với FTSE Russell và Morgan Stanley về nâng hạng thị trường

UBCKNN làm việc với FTSE Russell và Morgan Stanley về nâng hạng thị trường

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã cơ bản đáp ứng được phần lớn các tiêu chí xếp hạng của FTSE cho thị trường mới nổi sơ cấp với 7/9 tiêu chí.
Maybank: Sớm nhất TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng vào tháng 9/2024

Maybank: Sớm nhất TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng vào tháng 9/2024

Nếu yêu cầu ký quỹ trước giao dịch được loại bỏ trong quý 1/2024, FTSE có thể xem xét nâng hạng TTCK Việt Nam trong kỳ đánh giá tháng 9 năm nay.
Nâng hạng thị trường chứng khoán, Việt Nam còn thiếu những điều kiện nào

Nâng hạng thị trường chứng khoán, Việt Nam còn thiếu những điều kiện nào

Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được phần lớn các tiêu chí của FTSE (7/9 tiêu chí) đối với xếp hạng thị trường mới nổi sơ cấp (Secondary Emerging), tuy nhiên đối với tiêu chí nâng hạng của MSCI mới đáp ứng 8/17 tiêu chí.
Dòng tiền vào chứng khoán còn thận trọng cho tới cuộc họp của Fed tháng 11

Dòng tiền vào chứng khoán còn thận trọng cho tới cuộc họp của Fed tháng 11

Định giá đa số các thị trường chứng khoán bao gồm Việt Nam đã ở mức thấp, hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền gia nhập. Tuy nhiên theo SSI, cho tới cuộc họp của Fed vào tháng 11 tới, nguồn vốn vào chứng khoán sẽ vẫn còn thận trọng.
Xem thêm