qc-phu-my
Từ khoá:

#hiệp hội

'Nút thắt' visa kéo chậm tốc độ hồi phục của ngành du lịch

'Nút thắt' visa kéo chậm tốc độ hồi phục của ngành du lịch

Một trong những vấn đề được nhiều hiệp hội, doanh nghiệp đưa ra tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam năm 2024 là chính sách thị thực vào Việt Nam.
Xem thêm