qc-phu-my
Từ khoá:

#IPA Group

IPA Group hút thêm hơn 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

IPA Group hút thêm hơn 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

IPA vừa công bố phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002, còn công ty con của công ty này huy động về 325 tỷ đồng sau khi phát hành lô trái phiếu BHBCH2429001.
IPA Group muốn phát hành hơn 300 tỷ đồng trái phiếu '4 không'

IPA Group muốn phát hành hơn 300 tỷ đồng trái phiếu '4 không'

IPA dự kiến huy động 317 tỷ đồng từ phát hành lô trái phiếu '4 không': không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Xem thêm