qc-phu-my
Từ khoá:

#Netzero

Doanh nghiệp gỗ cần trang bị 'bùa hộ mệnh xanh' càng sớm càng tốt

Doanh nghiệp gỗ cần trang bị 'bùa hộ mệnh xanh' càng sớm càng tốt

Trong bối cảnh xanh hóa với các cam kết netzero từ nhiều nước, ngành gỗ Việt Nam đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi để thích nghi. Tuy nhiên, bên cạnh thách thức thì các doanh nghiệp ngành này cũng có thể đón nhận nhiều cơ hội từ hành trình chuyển đổi xanh.
Xem thêm