qc-phu-my
Từ khoá:

#nhập khẩu gỗ

Ngành gỗ vẫn chưa thấy tín hiệu khởi sắc trong năm 2023

Ngành gỗ vẫn chưa thấy tín hiệu khởi sắc trong năm 2023

Báo cáo “Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 2022 và xu hướng 2023” vừa được công bố, cho thấy những dự báo mới nhất về xuất khẩu gỗ từ quan sát kết quả quý 1/2023.
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ nguồn cung không an toàn tăng trở lại

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ nguồn cung không an toàn tăng trở lại

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan và Forest Trends, lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ vùng rủi ro trong năm 2022 tăng 14% so với năm 2021, đặc biệt, lượng gỗ tròn tăng 58,2%.
Chủ động nguyên liệu đầu vào có ý nghĩa sống còn với ngành gỗ

Chủ động nguyên liệu đầu vào có ý nghĩa sống còn với ngành gỗ

Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 1,49 triệu m3 gỗ nguyên liệu từ vùng rủi ro, trong khi để ngành gỗ phát triển bền vững bắt buộc phải đẩy mạnh vùng trồng trong nước và giảm sử dụng gỗ từ nguồn rủi ro.
Xem thêm