qc-phu-my
Từ khoá:

#Viện Năng lượng

Quảng Nam đề xuất bổ sung dự án thuỷ điện 1.200 tỷ vào quy hoạch

Quảng Nam đề xuất bổ sung dự án thuỷ điện 1.200 tỷ vào quy hoạch

Tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Viện Năng lượng xem xét bổ sung dự án Thủy điện Tăk Lê vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII .
Việt Nam cần có Trung tâm công nghệ cao nghiên cứu điện gió ngoài khơi

Việt Nam cần có Trung tâm công nghệ cao nghiên cứu điện gió ngoài khơi

Theo chuyên gia, Trung tâm công nghệ cao nghiên cứu điện gió ngoài khơi (ĐGNK) có thể thúc đẩy các hành động hiệu quả, đổi mới sáng tạo, đồng thời hoạt động như một nền tảng chia sẻ kiến thức và hợp tác giữa các bên liên quan trong lĩnh vực ĐGNK.
Sản xuất hydro xanh có thể hỗ trợ lộ trình chuyển dịch năng lượng

Sản xuất hydro xanh có thể hỗ trợ lộ trình chuyển dịch năng lượng

Được kỳ vọng là giải pháp có vị trí ngày càng quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng, tuy nhiên sản xuất và sử dụng hydro xanh trong năng lượng tái tạo vẫn còn là lĩnh vực mới mẻ ở Việt Nam.
Xem thêm