qc-phu-my
Từ khoá:

#VRG

Lợi nhuận quý 2 của GVR giảm 40%, tổng tài sản còn hơn 76.600 tỷ đồng

Lợi nhuận quý 2 của GVR giảm 40%, tổng tài sản còn hơn 76.600 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (VRG, HoSE: GVR), quý 2/2023 doanh nghiệp thu về 4.272 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022.
GVR dự kiến chuyển đổi 40.000 ha cao su thành đất công nghiệp

GVR dự kiến chuyển đổi 40.000 ha cao su thành đất công nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (VRG, HoSE: GVR) cho biết đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 40.000 ha đất cao su của doanh nghiệp thành khu công nghiệp và cụm công nghiệp, trong đó đến năm 2025 sẽ chuyển đổi 7.000 – 8.000 ha.
GVR hạ kế hoạch lợi nhuận 2023, dự kiến chi cổ tức năm với tỷ lệ 3%

GVR hạ kế hoạch lợi nhuận 2023, dự kiến chi cổ tức năm với tỷ lệ 3%

Thông tin công bố trên HoSE chiều ngày 29/5, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, HoSE: GVR) thông báo sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 vào ngày 16/6 theo hình thức trực tuyến.
Nợ của Cao su Việt Nam giảm hơn 2.000 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm

Nợ của Cao su Việt Nam giảm hơn 2.000 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam – CTCP (VRG, HoSE: GVR), nợ của GVR tính đến ngày 31/3 đạt 22.752 tỷ đồng, giảm 8,6% so với mức 24.910 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2023.
Lợi nhuận trước thuế của Cao su Việt Nam đạt 68% kế hoạch năm

Lợi nhuận trước thuế của Cao su Việt Nam đạt 68% kế hoạch năm

9 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: GVR) ghi nhận hơn 4.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng hoàn thành 68% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ 2021.
Xem thêm