qc-phu-my
Từ khoá:

#VSC

Viconship nâng sở hữu tại Cảng Nam Hải Đình Vũ lên 100%

Viconship nâng sở hữu tại Cảng Nam Hải Đình Vũ lên 100%

Chiến lược nâng sở hữu tại Cảng Nam Hải Đình Vũ lên 100% nằm trong kế hoạch kinh doanh đã được cổ đông Viconship thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua.
Viconship chuẩn bị tăng vốn lên 2.900 tỷ đồng

Viconship chuẩn bị tăng vốn lên 2.900 tỷ đồng

CTCP Container Việt Nam (Viconship – HOSE: VSC) vừa có thông báo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Gom thêm 21 triệu cổ phiếu, Vietinbank Capital nâng sở hữu ở Viconship vượt 16%

Gom thêm 21 triệu cổ phiếu, Vietinbank Capital nâng sở hữu ở Viconship vượt 16%

Công ty TNHH MTV QLQ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank Capital) vừa có báo cáo giao dịch cổ phiếu VSC gửi CTCP Container Việt Nam (Viconship – HOSE: VSC), Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Viconship chi hơn 2.000 tỷ đồng nâng sở hữu tại Nam Hải Đình Vũ lên 100%

Viconship chi hơn 2.000 tỷ đồng nâng sở hữu tại Nam Hải Đình Vũ lên 100%

Bên cạnh nâng sở hữu tại Cảng Nam Hải Đình vũ lên 100%, Vinconship cũng sẽ thoái vốn khỏi Hyatt Place – dự án khách sạn hợp tác cùng T&D Group.
Vietinbank Capital trở thành cổ đông lớn của Viconship

Vietinbank Capital trở thành cổ đông lớn của Viconship

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital) vừa có báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên vốn điều lệ của CTCP Container Việt Nam (Viconship - HoSE: VSC).
Viconship rút chân khỏi dự án Hyatt Place Hải Phòng

Viconship rút chân khỏi dự án Hyatt Place Hải Phòng

Tổng vốn đầu tư của dự án khách sạn Hyatt Place là 1.423,6 tỷ đồng, trong đó các công ty con của Viconship góp 823,6 tỷ đồng, chủ đầu tư CTCP Tập đoàn T&D Group góp 600 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ Viconship: Bầu mới 3 thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ Viconship: Bầu mới 3 thành viên HĐQT

Sau lần một tổ chức bất thành, VSC sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 vào ngày 10/6. Tại đây, cổ đông sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc bầu mới 3 nhân sự HĐQT, thay thế những thành viên từ nhiệm trước đó.
Vicostone không đủ điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹ

Vicostone không đủ điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹ

CTCP Vicostone (HNX: VCS) vừa công bố thông tin đã nhận được công văn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên quan tới hoạt động mua lại cổ phiếu quỹ của công ty.
Xem thêm