qc-phu-my
Từ khoá:

#xuất khẩu tôm tháng 5

Việt Nam xuất khẩu tôm sang 103 thị trường trong 5 tháng

Việt Nam xuất khẩu tôm sang 103 thị trường trong 5 tháng

Theo VASEP, 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu tôm sang 103 thị trường, mang về 1,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (YoY).
Xuất khẩu tôm có thể tiếp đà tăng trưởng

Xuất khẩu tôm có thể tiếp đà tăng trưởng

Theo VASEP, tính đến hết quý 2/2024, giá trị xuất khẩu tôm có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi tồn kho giảm bớt, giá xuất khẩu khả quan, nhu cầu tích cực hơn từ các thị trường chính.
Xem thêm