Từ khóa: #thiết kế
Tọa đàm "Tương lai không gian làm việc" - The Future of Workplace in 2033

Xu hướng thiết kế không gian làm việc

Sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến người lao động quan tâm nhiều hơn đến giá trị tinh thần và sức khỏe của bản thân. Đây chính là tiền đề cho sự ra đời của các xu hướng thiết kế bền vững, thân thiện và tiết kiệm trong mọi lĩnh vực.