Từ khóa: #Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Dư nợ cho vay bất động sản vẫn tăng trưởng cao trong 5 tháng đầu năm.

Dư nợ tín dụng bất động sản vẫn tăng cao

Mặc dù nhiều doanh nghiệp bất động sản liên tục than khó tiếp cận vốn, nhưng số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tín dụng dành cho lĩnh vực này vẫn tăng cao trong 5 tháng đầu năm nay, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung.