Thu hút FDI - Điểm sáng trong bức tranh kinh tế 10 tháng của Việt Nam

FDI Việt nAM
09:40 - 30/10/2023
Việt Nam tiếp tục là một trong những "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khi trong 10 tháng qua vốn đăng ký đạt hơn 25,76 tỷ USD và giải ngân vốn FDI ước tính đạt mức kỷ lục.

Đọc tiếp