Từ khóa: #Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
Phân bón NPK Phú Mỹ giúp nông dân '3 giảm, 3 tăng'

Phân bón NPK Phú Mỹ giúp nông dân '3 giảm, 3 tăng'

Đó là đúc kết của bà con nông dân sau thời gian gắn bó với dòng sản phẩm này của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo): giảm lượng phân bón, giống, chi phí thuốc bảo vệ thực vật; giúp tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả.