Từ khóa: #trạm thu phí
Toàn cảnh ĐHCĐ Tasco 2023. Ảnh: Tasco

Tasco kỳ vọng VETC thoát lỗ trong năm 2023

Sau 7 năm hoạt động, lãnh đạo Tasco bắt đầu đặt mục tiêu kinh doanh có lãi có lãi cho công ty TNHH Thu phí tự động VETC (công ty con của Tasco triển khai và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC tại Việt Nam).