Từ khóa: #truyền thông chính sách
Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính (Bộ Tài chính)

Tâm niệm người làm chính sách

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính tâm niệm rằng, suy cho cùng, gốc rễ của chính sách là từ dân, do dân và vì dân, qua đó giúp người dân thấu hiểu để chính sách dễ dàng đi vào đời sống hơn.