Từ khóa: #VIX
Năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất của VIX kể từ khi bắt đầu công bố thông tin vào năm 2013 đến nay.

Chứng khoán VIX báo lãi kỷ lục

Thị trường chứng khoán phục hồi là một trong những lý do chính giúp hoạt động kinh doanh của CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) phục hồi và vượt kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên cũng như kế hoạch được điều chỉnh hồi tháng 9/2023.