Từ khóa: #VNZ
Quý 2/2023, doanh thu thuần của VNG đạt gần 2.246 tỷ đồng.

Kỳ lân VNG có lãi trở lại

Sau 6 quý thua lỗ liên tiếp, đến quý 2/2023,  CTCP VNG (UPCoM: VNZ) báo lãi sau thuế hơn 50 tỷ đồng nhờ vào sự thành công của các sản phẩm trò chơi mới và cắt giảm chi phí quảng cáo.