Từ khóa: #Bách Hoá Xanh
Bách Hoá Xanh vẫn đang thua lỗ.

Triển vọng MWG: Đông sang, xuân có còn xa?

MWG bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự sụt giảm tiêu dùng. Quá trình phục hồi có thể chậm hơn dự kiến nhưng về lâu dài, mảng điện thoại di động và điện tử tiêu dùng của MWG vẫn sẽ được hưởng lợi.