Cần hơn 4 triệu tỷ đồng đầu tư các dự án năng lượng giai đoạn 2021-2030

NĂNG LƯỢNG Việt nAM
23:14 - 25/04/2024
Ảnh minh hoạ: EVN.
Ảnh minh hoạ: EVN.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 338 ngày 24/4 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 893 ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, xác định các danh mục dự án cụ thể, xác định tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030; xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện.

Kế hoạch yêu cầu đảm bảo tính tuân thủ, kế thừa các Nghị quyết, chương trình hành động, các quy hoạch ngành và Kế hoạch thực hiện các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt; Không hợp thức hoá các sai phạm đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã quyết định đầu tư.

Đảm bảo phát triển tối ưu tổng thể các yếu tố khai thác, sản xuất, phân phối, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với không gian và lợi thế so sánh của các vùng, địa phương.

Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển năng lượng bền vững trên nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh và thực hiện cơ chế thị trường đối với các loại năng lượng; bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia đầu tư, sử dụng năng lượng và đáp ứng yêu cầu phát triển của các vùng, địa phương.

Theo quyết định vừa được phê duyệt, dự kiến nhu cầu sử dụng đất cho phát triển cơ sở và kết cấu hạ tầng ngành năng lượng khoảng 93.540 - 97.240 ha trong giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng khoảng 171.410 - 196.760 ha giai đoạn 2031 - 2050.

Diện tích mặt biển cho các công trình ngoài khơi, đến năm 2030 ước tính khoảng 334.800 ha, đến năm 2050 khoảng 1,3 triệu - 1,7 triệu ha.

Về vốn đầu tư, tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư của ngành năng lượng toàn giai đoạn 2021-2030 khoảng 4,13 - 4,81 triệu tỷ đồng.

Phân kỳ đầu tư các giai đoạn như sau: Giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 1,64 - 1,89 triệu tỷ đồng; Giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 2,49 - 2,92 triệu tỷ đồng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch hiệu quả tuân thủ theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Công Thương có trách nhiệm thường xuyên rà soát tình hình phát triển cung cầu năng lượng, tiến độ thực hiện các dự án để đề xuất các giải pháp điều chỉnh cung ứng năng lượng, đảm bảo cung cầu năng lượng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, đảm bảo các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã quyết định đầu tư, nhưng nếu đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, thi hành bản án (nếu có) thì chỉ được tiếp tục triển khai thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ theo các kết luận.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài, vốn ODA và vốn đầu tư tư nhân cho phát triển ngành năng lượng đồng bộ, cân đối và bền vững.

Tin liên quan

Đọc tiếp