Cổ đông hai ngân hàng Big 4 sắp được nhận cổ tức bằng cổ phiếu

NGÂN HÀNG Việt nAM
13:43 - 18/11/2023
Cổ đông hai ngân hàng Big 4 sắp được nhận cổ tức bằng cổ phiếu
0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trừ Agribank, cả 3 "ông lớn" ngân hàng đều có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu. Trong đó Vietcombank đã hoàn thành, BIDV chốt ngày đăng ký cuối cùng là 29/11 và Vietinbank vẫn chưa có ngày cụ thể.

Trong tuần qua (ngày 15/11), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là ngày 29/11/2023.

Ngân hàng này sẽ phát hành 642 triệu cổ phiếu BID, tương ứng với tỷ lệ phát hành là 12,69%, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 12,69 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021. Thời gian phân bổ cổ phiếu dự kiến trong tháng 12/2023. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ mức 50.585 tỷ đồng lên 57.004 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được ngân hàng này dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh, phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của BIDV với cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

Ngoài BIDV, vào ngày 14/11, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã: CTG) cũng thông báo đã nhận được Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ngân hàng.

Trước đó, HĐQT VietinBank đã phê duyệt việc triển khai phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020.

Ngân hàng này dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,7415% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 117 cổ phiếu mới). Thời gian phát hành dự kiến là trong quý 4/2023. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng, từ 48.057 tỷ đồng lên hơn 53.700 tỷ đồng.

Ngoại trừ Agribank, cả 3 ngân hàng trong nhóm Big 4 đều có kế hoạch tăng vốn thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay. Vào tháng 8/2023, Vietcombank đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức.

Ngân hàng này phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18,1%, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 181 cổ phiếu mới. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Vietcombank tăng thêm gần 8.566 tỷ đồng lên mức 55.892 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp