Có hơn 3700 tỷ đồng gửi ngân hàng, PTI thu lãi lớn

PTI BẢO HIỂM
22:05 - 03/02/2024
Có hơn 3700 tỷ đồng gửi ngân hàng, PTI thu lãi lớn
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2023, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 252 tỷ đồng, vượt 125% kế hoạch lợi nhuận năm, nhờ lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh và tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2023, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI giảm 13% so với cùng kỳ năm trước (YoY), đạt 1.146 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm 21% xuống hơn 1.001 tỷ đồng. Nhờ giảm mạnh chi phí kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận gộp của PTI đạt 145 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt 118 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi và lãi kinh doanh chứng khoán, trái phiếu, đầu tư khác. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9% lên 76 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại thuế phí, trong quý 4, PTI lãi sau thuế gần 128 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt vỏn vẹn 470 triệu đồng.

Lũy kế cả năm 2023, PTI ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.878 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 5.844 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% và 4% YoY. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 15% còn 4.569 tỷ đồng. Lợi nhuận hoạt động tài chính gấp hơn 2 lần cùng kỳ, lên 205 tỷ đồng.

Nhờ mức tăng trưởng tốt của hoạt động tài chính và việc tiết giảm chi phí kinh doanh bảo hiểm, tính chung cả năm, PTI lãi sau thuế 252 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 347 tỷ đồng.

Năm 2023, PTI đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 5.730 tỷ đồng, giảm 8,5% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỷ đồng. Như vậy, cả năm, công ty đã vượt 2% kế hoạch doanh thu và vượt 125% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PTI giảm nhẹ 1%, xuống còn 8.309 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản tiền và tương đương tiền đã gấp 6,1 lần so với đầu kỳ lên gần 1.463 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng đã gấp 13,53 lần đầu kỳ, đạt 1.353 tỷ đồng.

Khoản tài sản tái bảo hiểm đạt 1.708 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%, chi phí trả trước ngắn hạn giảm 29% xuống còn 495 tỷ đồng...

Riêng với mảng đầu tư tài chính, giá trị thuần các khoản đầu tư tài chính của PTI đã giảm 25% xuống còn 3.108 tỷ đồng, gồm 2.362 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, giảm 39%, và 779 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, gấp 2,5 lần đầu kỳ.

Trong đó, khoản chứng chỉ tiền gửi giảm mạnh từ 250 tỷ đồng xuống còn 54 tỷ đồng, đầu tư trái phiếu ngắn hạn tăng 31% so với đầu kỳ lên 547 tỷ đồng, đầu tư trái phiếu dài hạn giảm hơn một nửa từ 212 tỷ đồng xuống còn 100 tỷ đồng.

Riêng về tiền gửi, PTI có 1.762 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm, giảm 45% và 639 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm, gấp 11,8 lần đầu kỳ.

Như vậy, tính cả các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng, hiện PTI đang có tổng cộng khoảng 3.754 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 12% so với con số đầu năm. Lượng tiền gửi lớn cũng là một trong những nguyên nhân giúp doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng mạnh trong năm vừa qua.

Về cơ cấu nợ, nợ phải trả của PTI tại ngày 31/12/2023 đã giảm 5% xuống còn 6.246 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là khoản dự phòng nghiệp vụ, đạt 4.773 tỷ đồng, giảm 10% so với con số đầu năm, khoản phải trả người bán tăng 4% lên gần 532 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của PTI đã tăng 14% lên 2.064 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 đã tăng từ gần 67 tỷ đồng lên 319 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp