Từ khóa: #dầu mỏ
Các cách thức để Nga có thể lách cấm vận dầu

Các cách thức để Nga có thể lách cấm vận dầu

Đối phó với lệnh cấm vận xuất khẩu dầu mỏ của phương Tây, Nga đang tìm các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của các lệnh này bằng việc tìm kiếm người mua mới hoặc cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao, dẫn tới tác động tới nền kinh tế toàn cầu.