Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 10 tỷ phú USD

Doanh Nhân Việt nAM
21:31 - 09/05/2024
Việt Nam có 6 tỷ phú USD được Forbes bình chọn năm 2024
Việt Nam có 6 tỷ phú USD được Forbes bình chọn năm 2024
0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Mục đích của Chương trình nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội đối với vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp.

Nghị quyết cũng xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị.

Hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh

Mục tiêu từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp. Trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Chính phủ kỳ vọng, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước, khoảng 32 - 38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 - 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, khoảng 20 - 25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 30 - 35% số doanh nghiệp có giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp là nữ.

Số lượng doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới tăng 10% mỗi năm.

Chính phủ đặt mục tiêu, đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước.

Cùng với đó, hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, Chính phủ yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Chính phủ cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, cống hiến.

Song song đó, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức. Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Theo danh sách được Forbes công bố ngày 2/4, Việt Nam có 6 tỷ phú nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Những cái tên này bao gồm: Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng; Giám đốc điều hành Hãng hàng không VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo; Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long; Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh; Chủ tịch Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương và Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang.

Tổng cộng 6 tỷ phú USD Việt Nam có khối tài sản theo bảng xếp hạng 2024 của Forbes đạt 13,9 tỷ USD, tăng so với mức 12,6 tỷ USD cùng thời gian này năm ngoái.

Đọc tiếp