ĐHĐCĐ VPBank: Nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém

VPB VPBANK
09:14 - 29/04/2024
Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại đại hội lần này, là phương án nhận chuyển nhượng một ngân hàng yếu kém. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN
Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại đại hội lần này, là phương án nhận chuyển nhượng một ngân hàng yếu kém. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN
0:00 / 0:00
0:00
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – HoSE: VPB) được tổ chức ngày 29/4 tại Khách sạn Lotte, phố Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Với nhu cầu kết nối, mở rộng hợp tác kinh doanh trên một số mảng kinh doanh mới, nhóm khách hàng tiềm năng mới tại thị trường Nhật Bản, dưới sự hợp tác chiến lược nước ngoài SMBC, VPBank đề xuất với ĐHĐCĐ thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/công ty con hoặc một hình thức hiện diện thương mại khác tại Nhật Bản.

Mô hình pháp lý cụ thể sẽ được VPBank nghiên cứu cân nhắc lựa chọn, ĐHĐCĐ được đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định loại hình cụ thể cũng như tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tế.

Một trong những nội dung khác sẽ được thảo thuận tại đại hội, là phương án phát hành trái phiếu quốc tế để phục vụ cho việc huy động vốn bổ sung trên thị trường quốc tế. VPBank dự kiến phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền với thời hạn dự kiến 5 năm.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 – quý 1/2025. Mục đích phát hành nhằm cấp tín dụng cho các phương án, dự án, nhu cầu tài trợ đáp ứng tiêu chí xanh và xã hội, đủ điều kiện theo khung trái phiếu bền vững của VPBank.

Tại Đại hội, HĐQT VPB cũng sẽ trình cổ đông xem xét phương án chuyển giao bắt buộc đối với một tổ chức tín dụng là một ngân hàng thương mại yếu kém.

Tài liệu của VPBank nêu rõ, tại thời điểm nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, quy mô hoạt động của tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc (về tổng tài sản, vốn chủ sở hữu) không cao hơn 5% so với quy mô tương ứng của Ngân hàng VPBank tại thời điểm 31/12/2023.

Đồng thời, vốn điều lệ của tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc không quá 5.000 tỷ đồng. VPBank cũng cho biết, sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc sẽ hoạt động dưới hình thức Ngân hàng TNHH MTV do Ngân hàng VPBank là chủ sở hữu, là pháp nhân độc lập.

Ngân hàng VPBank sẽ mua, bán tài sản/nợ/trái phiếu doanh nghiệp với tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giá trị giao dịch trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng VPBank.

Một vấn đề quan trọng khác được HĐQT VPB kính trình cổ đông, là các phương án, giao dịch VPBank thực hiện góp vốn/mua cổ phần, thành lập hoặc mua lại công ty con, liên kết hoặc các hình thức khác với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác.

Lĩnh vực tham gia bao gồm nhưng không giới hạn: lĩnh vực quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua bán cổ phiếu; cho thuê tài chính; kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng… Giá trị giao dịch, giá trị góp vốn, hợp tác từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của VPBank.

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.