Điện mặt trời dư thừa phát lên lưới điện quốc gia sẽ không được thanh toán

NĂNG LƯỢNG Việt nAM
10:15 - 16/04/2024
Ảnh minh họa: Bộ Công Thương.
Ảnh minh họa: Bộ Công Thương.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Công Thương vừa công bố bản dự thảo lần một Nghị định về quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để lấy ý kiến hoàn thiện.

Ưu tiên phát triển không giới hạn công suất

Dự thảo nghị định này quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên mái các công trình xây dựng nhằm mục đích tự sản, tự tiêu, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Theo dự thảo, phát triển điện mặt trời mái nhà phải phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh.

Tổng công suất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại mỗi địa phương không vượt quá công suất được phân bổ trong kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không đấu nối với hệ thống điện quốc gia loại hình này ưu tiên phát triển không giới hạn công suất. Bộ Công Thương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động phát triển nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ những hành vi trái quy định trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu như: đầu tư, lắp đặt, vận hành công suất vượt quá công suất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đối với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

Lợi dụng quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để kinh doanh hoặc bán điện cho các tổ chức, cá nhân khác.

Sản lượng dư thừa phát lên lưới sẽ không được thanh toán

Về định hướng phát triển, Bộ Công Thương khẳng định, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền phát hoặc không phát sản lượng điện dư thừa (nếu có) của điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vào hệ thống điện quốc gia.

"Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì đơn vị điện lực ghi nhận sản lượng điện với giá không đồng và không được thanh toán", dự thảo Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dư luận trước khi trình Chính phủ thông qua.

Theo Bộ Công Thương, tổ chức, cá nhân căn cứ quy mô, sản lượng điện tiêu thụ, nhu cầu sử dụng điện để thực hiện đăng ký công suất phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu bảo đảm công suất lắp đặt nhỏ hơn phụ tải hiện có tại thời điểm đăng ký. Với công suất lắp đặt từ 500 kWp trở lên, phải có hệ thống điều khiển từ xa và kết nối với đơn vị điều độ khu vực.

Về giấy phép, Bộ Công Thương đề xuất, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu sẽ được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

Bên cạnh đó, công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung đất năng lượng và công năng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu được giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định này.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân kết hợp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu với đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống lưu trữ điện để chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng điện.

Ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu lắp đặt tại các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, trụ sở của các cơ quan, đơn vị được xác định là tài sản công.

Về quy trình đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, tại dự thảo, Bộ Công Thương khẳng định, khi cá nhân, tổ chức đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đăng ký, chuyển Hồ sơ đến đơn vị điện lực, các sở ngành có liên quan (Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh) xem xét, giải quyết và trả kết quả trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ, Sở Công Thương trả lời tổ chức, cá nhân trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Tin liên quan

Đọc tiếp