Từ khóa: #Đình công
Nhân viên cứu thương tại Anh đình công hồi tháng 12/2022. Ảnh: Leon Neal/Getty Images

Chính phủ Anh sẽ thông qua luật chống đình công

Nhằm giải quyết các tranh chấp, chính phủ Anh chuẩn bị thông qua luật chống đình công mới, trong đó bao gồm việc duy trì mức dịch vụ tối thiểu trong các lĩnh vực công quan trọng như y tế và giáo dục, gây ra phản ứng dữ dội từ các công đoàn.