Gần 11 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng, vốn bất động sản giảm mạnh 61%

FDI Việt nAM
17:13 - 26/05/2023
Gần 11 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng, vốn bất động sản giảm mạnh 61%
0:00 / 0:00
0:00
Trong 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài vào ngành kinh doanh bất động sản đạt gần 1,16 tỷ USD, giảm 61,3% so với cùng kỳ.

Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 26/5, tính đến ngày 20/5/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 5 tháng đầu năm đạt gần 10,86 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 962 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 66,4% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt hơn 5,26 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ.

Có 485 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 22,8% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 2,28 tỷ USD, giảm 59,4% so với cùng kỳ.

Có 1.278 giao dịch góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 5,6% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp đạt gần 3,32 tỷ USD, tăng 67,2% so với cùng kỳ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, việc tốc độ tăng số dự án mới lớn hơn tốc độ tăng tổng vốn đầu tư cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

"Còn các tập đoàn lớn hiện đang cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu", Cục Đầu tư nước ngoài nhận định.

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho thấy, số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng tăng mạnh hơn (tăng 22,8% so với cùng kỳ) thay vì tăng 19,5% trong 4 tháng, tăng 2,6% trong 3 tháng và giảm 6,3% trong 2 tháng đầu năm 2023.

"Điều này khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam, vì vậy, họ tiếp tục đưa ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu", Cục Đầu tư nước ngoài nhận xét.

Một sự cải thiện rõ ràng khác là vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Có mức tăng mạnh này chủ yếu là nhờ dự án mua cổ phần của nhà đầu tư Nhật Bản tại VPBank, với tổng giá trị thương vụ lên tới 1,5 tỷ USD.

Hà Nội dẫn đầu về tổng vốn đầu tư đăng ký

Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 6,64 tỷ USD, chiếm 61,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 2,5% so với cùng kỳ.

Ngành tài chính, ngân hàng đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,53 tỷ USD, chiếm hơn 14,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ.

Các ngành kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 1,16 tỷ USD, giảm 61,3% và gần 481 triệu USD, tăng 28,3%. Còn lại là các ngành khác.

Nếu xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 29,5%) và điều chỉnh vốn (chiếm 55,1%). Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm 41,3%).

Về đối tác đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2023, đã có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,53 tỷ USD, chiếm hơn 23,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 14,3% so với cùng kỳ 2022.

Nhật Bản đứng thứ hai với gần 2,1 tỷ USD, chiếm gần 19,1% tổng vốn đầu tư, gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,61 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng 41,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc) và Hàn Quốc...

Xét về số dự án, Hàn Quốc dẫn đầu cả về số dự án mới (chiếm 17,4%), số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 25,2%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 28,5%).

Về địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 50 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2023.

Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,87 tỷ USD, chiếm gần 17,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp gần 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Bắc Giang xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1 tỷ USD, chiếm hơn 9,4% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng gấp gần 2,4 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai,…

​Nếu xét về số dự án, TP HCM là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (38,9%), số lượt dự án điều chỉnh (24,9%) và góp vốn mua cổ phần (65,4%).

Về vốn thực hiện, tính tới 20/05/2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 7,65 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 0,4 điểm phần trăm so với 4 tháng đầu năm.

Về tình hình xuất, nhập khẩu, xuất khẩu (kể cả dầu thô) của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 102,9 tỷ USD, giảm 9,4% so với cùng kỳ, chiếm 74,1% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt hơn 102,1 tỷ USD, giảm 9,4%, chiếm 73,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 85,8 tỷ USD, giảm 14,1% so cùng kỳ và chiếm 65,2% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm trong 5 tháng đầu năm 2023, khu vực đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu hơn 17,1 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 16,3 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 8,9 tỷ USD.

Tính lũy kế đến ngày 20/05/2023, cả nước có 37.238 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 447,67 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 281,65 tỷ USD, bằng gần 62,9% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Đọc tiếp