Hôm nay, Quốc hội xem xét công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

QUỐC HỘI Việt nAM
07:22 - 23/05/2023
Hôm nay, Quốc hội xem xét công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
0:00 / 0:00
0:00
Hôm nay ngày 23/5, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai, xem xét công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và dự án Luật Giá (sửa đổi).

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết năm 2022, Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn, sức ép lạm phát tăng; thị trường tài chính, tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản rủi ro; giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn ODA còn chậm.

Tổng thể tiến độ thu ngân sách Nhà nước 2022 đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng, song một số khoản thu thấp. Số nợ thuế của doanh nghiệp xu hướng tăng; tình trạng gian lận, trốn thuế trên nền tảng số, thương mại điện tử, kinh doanh xuyên biên giới phức tạp. Phân bổ chi ngân sách Nhà nước chậm, nhất là nhiệm vụ chi thuộc Chương trình phục hồi, Chương trình mục tiêu quốc gia, giao chi tiết các nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2022 của một số bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên việc quản lý, sử dụng tài sản công "đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm".

Về tiến độ một số dự án lớn, trọng điểm, quốc gia, Bộ Tài chính cho biết Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, chỉ còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật đang di dời. Tổng giá trị khối lượng xây lắp đạt 58,9% giá trị hợp đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cơ bản hoàn thành công tác trích đo tại thực địa; kiểm kê tài sản trên đất đạt 93,2%. Nhà thầu đang xây dựng khu tái định cư, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng đã được duyệt.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư 22.800 tỷ đồng, tổng lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2021 là hơn 22.800 tỷ đồng. Hết năm 2022, dự án đã giải ngân gần 16.700 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch.

Bộ trưởng cũng lý giải nguyên nhân giải ngân chậm là do tình trạng "vốn chờ dự án đủ thủ tục", dự kiến vốn trước rồi mới làm thủ tục đầu tư; giá nguyên, nhiên vật liệu, xăng dầu tăng cao trong những tháng đầu năm 2022; nguồn cung cát, đất để san lấp mặt bằng khan hiếm. Nhà thầu thi công cầm chừng, có tâm lý chờ cập nhật chỉ số giá vật liệu xây dựng phù hợp với thị trường.

Hôm nay, Quốc hội xem xét công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ảnh 1

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi).

Đọc tiếp