Từ khóa: #KIDO
Trong quý 3, Tập đoàn Kido ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.227 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái

Kido muốn mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ

Trong thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ngày 9/12, CTCP Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) đã công bố bổ sung nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.