qc-phu-my

Lợi nhuận quý 4/2023 của Bảo hiểm Quân đội cao kỷ lục

Tại báo cáo tài chính quý 4/2023, nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 88%, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, HoSE: MIG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 138 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ, là mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục của công ty.

Lợi nhuận quý 4/2023 của Bảo hiểm Quân đội cao kỷ lục

Trong quý 4/2023, doanh thu thuần của Bảo hiểm Quân đội đạt 964 tỷ đồng, giảm 22%, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.274 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm 27% xuống hơn 762 tỷ đồng.

Bù lại, quý này, công ty tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng tốt tại mảng kinh doanh tài chính, khi doanh thu tài chính tăng 88% YoY lên hơn 92 tỷ đồng. Trong khi đó, nhờ khoản hoàn nhập trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn nên khoản chi phí tài chính kỳ này của doanh nghiệp thậm chí đem về 3,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ, chi phí cho khoản này là gần 38 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tiết giảm được 8%, xuống còn hơn 162 tỷ đồng. Nhờ kết quả thuận lợi của hoạt động tài chính, quý này, Bảo hiểm Quân đội ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 138 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục của Bảo hiểm Quân đội và cũng là mức lợi nhuận tăng vọt so với các quý còn lại của năm 2023. Lợi nhuận quý này đã tăng 60% so với quý 1, 84% so với quý 2 và gấp 2,6 lần lợi nhuận quý 3.

Lũy kế cả năm 2023, Bảo hiểm Quân đội ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.594 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% YoY. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.678 tỷ đồng giảm 10%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp rưỡi cùng kỳ, lên 293 tỷ đồng.

Nhờ mức tăng trưởng tốt của hoạt động tài chính, tính chung cả năm, Bảo hiểm Quân đội lãi trước thuế 352 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước.

Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ, cả năm 2023, Bảo hiểm Quân đội đặt mục tiêu đạt 6.100 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc và 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17% và 75% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, hết năm 2023, công ty đã mới chỉ hoàn thành 76,7% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng bảo hiểm xe cơ giới chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của Bảo hiểm Quân đội (chiếm 39%), đạt 1.824 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Với mức tăng trưởng tốt, mảng bảo hiểm này đã vươn lên vị trí số một trong cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2023 của Bảo hiểm Quân đội.

Vị trí thứ hai là mảng bảo hiểm con người, với doanh thu đạt 1.395 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, chiếm 30% tổng doanh thu. Chính sự sụt giảm kéo dài trong năm 2023 đã khiến mảng bảo hiểm này rơi xuống hạng 2 trong cơ cấu doanh thu của Bảo hiểm Quân đội.

Mảng bảo hiểm tài sản xếp thứ ba trong cơ cấu doanh thu của Bảo hiểm Quân đội với doanh thu đạt gần 666 tỷ đồng, giảm 6%, chiếm 14% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Mảng bảo hiểm con người và mảng bảo hiểm tài sản là hai tác nhân chính khiến doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2023 giảm 10% năm 2022.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Bảo hiểm Quân đội tăng nhẹ 3% so với đầu kỳ, lên mức 8.819 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền tăng 98% so với đầu kỳ lên gần 182 tỷ đồng, chủ yếu vẫn là khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, đạt gần 180 tỷ đồng, tăng 98%.

Khoản tài sản tái bảo hiểm đạt 2.145 tỷ đồng, tăng nhẹ 9 tỷ đồng, khoản tài sản ngắn hạn khác giảm 8% xuống còn 1.134 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15% xuống còn 862 tỷ đồng.

Riêng với mảng đầu tư tài chính, giá trị thuần các khoản đầu tư tài chính của Bảo hiểm Quân đội đã tăng 7% lên 3.872 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 34% lên 3.522 tỷ đồng, chủ yếu là khoản tiền gửi có kỳ hạn từ nửa năm đến 1 năm, đạt 2.199 tỷ đồng, tăng 46% so với hồi đầu năm và khoản ủy thác gần 984 tỷ đồng, tăng 18%.

Khoản đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn đã giảm 42% xuống còn 169 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty phát sinh mới 170 tỷ đồng khoản chứng chỉ tiền gửi được chuyển từ đầu tư dài hạn sang ngắn hạn.

Đầu tư tài chính dài hạn giảm mạnh từ 979 tỷ đồng xuống còn 365 tỷ đồng. Trong đó, một phần do công ty đã không còn 200 tỷ đồng trái phiếu dài hạn và 170 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi đã chuyển từ đầu tư dài hạn sang ngắn hạn. Ngoài ra, khoản tiền gửi có kỳ hạn 2 năm đã giảm 40% từ 609 tỷ đồng xuống còn 365 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, nợ phải trả của MIC đã giảm nhẹ 1% từ 6.653 tỷ đồng xuống còn 6.738 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ đã tăng nhẹ 3 tỷ đồng lên hơn 4.042 tỷ đồng, doanh thu hoa hồng chưa được hưởng giảm 5% còn 1.128 tỷ đồng, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 16% lên 531 tỷ đồng…

Vốn chủ sở hữu của Bảo hiểm Quân đội đã tăng 10% lên 1.972 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 đã tăng 49% lên 282 tỷ đồng và vốn điều lệ của công ty cũng tăng 5% từ gần 1.645 tỷ đồng lên 1.727 tỷ đồng. Mức tăng này là do công ty đã phát hành thêm 8,22 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% vào tháng 9 vừa qua. Đây là kỳ trả cổ tức thứ 2 trong năm 2023 của Bảo hiểm Quân đội, trước đó, cổ đông đã nhận được 5% cổ tức bằng tiền mặt hồi đầu tháng 8.

Dược liệu Trung ương 2: Lợi nhuận đi lùi do chi phí tăng cao

Dược liệu Trung ương 2: Lợi nhuận đi lùi do chi phí tăng cao

Quý 2/2024, lợi nhuận trước thuế của CTCP Dược liệu Trung ương 2 giảm mạnh 73% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 45,7 tỷ đồng xuống còn 12,3 tỷ đồng.
Lợi nhuận Hóa chất Đức Giang phục hồi sau ba quý trượt dốc

Lợi nhuận Hóa chất Đức Giang phục hồi sau ba quý trượt dốc

Nhờ doanh thu bán hàng tăng trưởng, lợi nhuận của Hóa chất Đức Giang trong quý 2/2024 đã có sự cải thiện so với ba quý liền trước.
Navico mới hoàn thành 14% kế hoạch lợi nhuận năm

Navico mới hoàn thành 14% kế hoạch lợi nhuận năm

Báo cáo tài chính hợp nhất công bố ngày 22/7 của CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) cho thấy những kết quả khả quan, doanh nghiệp thu về 1.193 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 2/2024, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Savimex lấy lại đà tăng trưởng lợi nhuận sau nhiều quý sụt giảm

Savimex lấy lại đà tăng trưởng lợi nhuận sau nhiều quý sụt giảm

Nhờ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính từ cổ phiếu TCM, tình hình kinh doanh trong quý 2/2024 của Savimex đã có kết quả khả quan hơn với tăng trưởng lợi nhuận cao gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Vincom Retail tiếp tục báo lãi hơn nghìn tỷ đồng trong quý 2/2024

Vincom Retail tiếp tục báo lãi hơn nghìn tỷ đồng trong quý 2/2024

Ngày 22/7, CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với lợi nhuận sau thuế 1.021 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp này báo lãi trên nghìn tỷ đồng.
Tăng mạnh chi phí dự phòng, Techcombank vẫn lãi lớn trong nửa đầu năm

Tăng mạnh chi phí dự phòng, Techcombank vẫn lãi lớn trong nửa đầu năm

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) ngày 22/7 công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2024 với nhiều hạng mục kinh doanh cốt lõi tăng trưởng tích cực.
Thu nhập khác tăng đột biến, Cao su Sao Vàng lãi ròng quý 2 cao gấp 18 lần

Thu nhập khác tăng đột biến, Cao su Sao Vàng lãi ròng quý 2 cao gấp 18 lần

Theo báo cáo tài chính tổng hợp của CTCP Cao su Sao Vàng (HoSE: SRC), doanh nghiệp thu về 328 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 2/2024, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước (YoY).
Tổng tài sản tăng gần 3 lần, Chứng khoán HD thắng lớn quý 2/2024

Tổng tài sản tăng gần 3 lần, Chứng khoán HD thắng lớn quý 2/2024

HDS báo lãi sau thuế quý 2/2024 tăng 55% lên 146,5 tỷ đồng, trong bối cảnh công ty đẩy mạnh vay nợ tài chính lên 3.000 tỷ đồng.
Một doanh nghiệp bất động sản báo lợi nhuận quý 2 tăng gấp 223 lần

Một doanh nghiệp bất động sản báo lợi nhuận quý 2 tăng gấp 223 lần

Nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản khởi sắc, công ty này đã hoàn thành 82% mục tiêu lợi nhuận năm 2024 sau 6 tháng.
Tồn kho của Sao Ta tăng hơn 60% trong nửa đầu năm 2024

Tồn kho của Sao Ta tăng hơn 60% trong nửa đầu năm 2024

Hàng tồn kho của Sao Ta (FMC) trong nửa đầu năm 2024 tăng thêm 482 tỷ đồng, từ 712 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024 lên 1.194 tỷ đồng tại ngày 30/6.
Tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, MIG báo lãi quý 2 đạt 80,2 tỷ đồng

Tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, MIG báo lãi quý 2 đạt 80,2 tỷ đồng

Bảo hiểm Quân đội ghi nhận kết quả doanh thu quý 2/2024 không nhiều khởi sắc khi doanh thu thuần giảm và doanh thu phí bảo hiểm gốc đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự phục hồi doanh thu của Vĩnh Hoàn tại các thị trường trong tháng 6

Sự phục hồi doanh thu của Vĩnh Hoàn tại các thị trường trong tháng 6

Vĩnh Hoàn có tháng thứ hai trong năm 2024 ghi nhận đà tăng trưởng doanh thu vượt trội tại tất cả các thị trường.
Lợi nhuận ngành chứng khoán: Loạt công ty 'đuối sức' vì tự doanh

Lợi nhuận ngành chứng khoán: Loạt công ty 'đuối sức' vì tự doanh

Sau quý 1/2024 rực rỡ, ngành chứng khoán trong quý 2 ghi nhận bức tranh trái chiều về kết quả kinh doanh. Một số công ty vẫn báo lãi tăng bằng lần, ngược lại đã có những cái tên “đuối sức”.
VNDirect: Lợi nhuận quý 2/2024 giảm mạnh, lãi hơn 30% với HSG

VNDirect: Lợi nhuận quý 2/2024 giảm mạnh, lãi hơn 30% với HSG

Do hoạt động tự doanh kém hiệu quả nên lợi nhuận sau thuế của VNDirect sụt giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm mạnh so với hai quý liền trước.
Nhu cầu thị trường sợi vẫn yếu, lợi nhuận tại Sợi Thế Kỷ 'lao dốc'

Nhu cầu thị trường sợi vẫn yếu, lợi nhuận tại Sợi Thế Kỷ 'lao dốc'

Sợi Thế Kỷ vừa trải qua một kỳ kinh doanh ảm đạm khi cả doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm do nhu cầu thị trường sợi vẫn chưa thể hồi phục.
Lỗ tự doanh, Vietinbank Securities báo lãi giảm hơn 70% so với cùng kỳ

Lỗ tự doanh, Vietinbank Securities báo lãi giảm hơn 70% so với cùng kỳ

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities - HOSE: CTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024, ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 273,7 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp đà tăng trưởng, tổng tài sản của PGBank tiệm cận ngưỡng 60.000 tỷ đồng

Tiếp đà tăng trưởng, tổng tài sản của PGBank tiệm cận ngưỡng 60.000 tỷ đồng

Sau khi báo lỗ quý 4/2023, tình hình kinh doanh của PGBank được cải thiện đáng kể trong nửa đầu năm 2024, hoàn thành tương ứng gần 50% kế hoạch lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.
SHS thắng lớn mảng tự doanh, vẫn đang ôm 'trái ngọt' FRT

SHS thắng lớn mảng tự doanh, vẫn đang ôm 'trái ngọt' FRT

Trong quý 2/2024, SHS lãi thuần hơn 300 tỷ đồng từ mảng tự doanh, qua đó giúp lợi nhuận sau thuế gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.
Phát Đạt báo lãi gấp 6 lần doanh thu

Phát Đạt báo lãi gấp 6 lần doanh thu

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,3 tỷ đồng, tuy cao gấp 3,4 lần quý 2/2023, vẫn thấp hơn nhiều con số 162,2 tỷ đồng của quý 1/2024.
Casumia báo lãi quý 2 tăng vọt 72%

Casumia báo lãi quý 2 tăng vọt 72%

Ngày 19/7, theo báo cáo tài chính của CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina - HoSE: CSM) công bố, doanh thu thuần quý 2/2024 của doanh nghiệp đạt 1.265 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước (YoY) nhưng lợi nhuận gộp lại tăng tới 61%.
Tổng tài sản Vingroup vượt ngưỡng 700.000 tỷ đồng

Tổng tài sản Vingroup vượt ngưỡng 700.000 tỷ đồng

Ngày 19/7, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 684 tỷ đồng, tăng 71% so với quý 2/2023.
Dệt may TCM hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận, sẵn đơn hàng cho nửa cuối năm

Dệt may TCM hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận, sẵn đơn hàng cho nửa cuối năm

Nửa đầu năm 2024, tình hình kinh doanh tại Dệt may TCM có nhiều khởi sắc khi cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Tình hình đơn hàng cũng khả quan khi đã đạt được 86% kế hoạch doanh thu tới quý 4/2024.
6 tháng đầu năm 2024, BSR sản xuất 2,85 triệu tấn sản phẩm

6 tháng đầu năm 2024, BSR sản xuất 2,85 triệu tấn sản phẩm

Kết quả đó đã giúp CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) thu về 55.300 tỷ đồng, đạt 139% so với kế hoạch đề ra trong nửa đầu năm 2024.
Chứng khoán BSC báo lãi 'đi lùi', chốt lời cổ phiếu FPT và MWG

Chứng khoán BSC báo lãi 'đi lùi', chốt lời cổ phiếu FPT và MWG

Do mảng tự doanh kém hiệu quả nên Chứng khoán BIDV ghi nhận lợi nhuận quý 2/2024 sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Vinhomes ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong quý 2/2024

Vinhomes ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong quý 2/2024

Ngày 18/7, CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) công bố báo cáo tài chính quý 2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 10.608 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ nhờ giao dịch bán lô lớn tại dự án Vinhomes Royal Island và một số dự án hiện hữu.
SSI có quý lãi cao thứ hai lịch sử, mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng

SSI có quý lãi cao thứ hai lịch sử, mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Nhờ doanh thu môi giới và lãi từ cho vay tăng mạnh, SSI mang về hơn 800 tỷ đồng tiền lãi trong quý 2/2024, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2023.
Tăng mục tiêu xuất khẩu, chi phí trả trước của DRC cao gấp 9,3 lần trong 6 tháng

Tăng mục tiêu xuất khẩu, chi phí trả trước của DRC cao gấp 9,3 lần trong 6 tháng

Theo báo cáo tài chính của CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC), quý 2/2024 doanh nghiệp thu về 1.364 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
TCBS báo lãi quý 2 hơn 1.600 tỷ đồng, cho vay margin gần chạm mốc tỷ USD

TCBS báo lãi quý 2 hơn 1.600 tỷ đồng, cho vay margin gần chạm mốc tỷ USD

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ngày 18/7 công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 với tổng doanh thu hoạt động đạt 1.735 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có lãi trở lại sau quý lỗ kỷ lục

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có lãi trở lại sau quý lỗ kỷ lục

Doanh thu trở lại giúp NT2 có lãi 122 tỷ đồng, trước đó công ty ghi nhận lỗ kỷ lục trong quý 1 do sản lượng điện sụt giảm.
Chứng khoán APEC báo lãi quý thứ 2 liên tiếp

Chứng khoán APEC báo lãi quý thứ 2 liên tiếp

Chứng khoán APEC báo lãi sau thuế quý 2 hơn 27 tỷ đồng, hạ khoản lỗ lũy kế tại cuối quý 2/2024 xuống còn 30,2 tỷ đồng.
Cập nhật lợi nhuận quý 2/2024: Những cái tên tăng trưởng hàng chục lần

Cập nhật lợi nhuận quý 2/2024: Những cái tên tăng trưởng hàng chục lần

Hàng loạt doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với một số ghi nhận lợi nhuận đột biến như Xây dựng Hoà Bình, Vosco, DAP Vinachem...
Xây dựng Hoà Bình lãi kỷ lục nhờ bán tài sản

Xây dựng Hoà Bình lãi kỷ lục nhờ bán tài sản

Mặc dù doanh thu sụt giảm và biên lợi nhuận thu hẹp nhưng Xây dựng Hoà Bình vẫn báo lãi đột biến nhờ khoản thu nhập từ thanh lý tài sản và hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi.
Lợi nhuận Nhựa Bình Minh hồi phục sau 3 quý tụt dốc

Lợi nhuận Nhựa Bình Minh hồi phục sau 3 quý tụt dốc

Mặc dù vẫn sụt giảm so với mức đỉnh của cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận của Nhựa Bình Minh trong quý 2/2024 đã cải thiện hơn 3 quý liền trước.
Công ty thép đầu tiên công bố BCTC quý 2/2024 với lợi nhuận đột biến

Công ty thép đầu tiên công bố BCTC quý 2/2024 với lợi nhuận đột biến

Nhờ sản lượng tiêu thụ tăng và biên lợi nhuận cải thiện, công ty thép này có quý lãi cao nhất kể từ quý 4/2017.
Tiền gửi ngân hàng của Phân lân Ninh Bình tăng 6,8 lần

Tiền gửi ngân hàng của Phân lân Ninh Bình tăng 6,8 lần

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tiền gửi ngân hàng của Phân lân Ninh Bình (NFC) tăng từ 10,2 tỷ đồng lên 70,3 tỷ đồng, tương ứng gấp 6,8 lần.
Doanh thu giảm hơn 90%, NBB vẫn tăng trưởng lợi nhuận nhờ hoạt động tài chính

Doanh thu giảm hơn 90%, NBB vẫn tăng trưởng lợi nhuận nhờ hoạt động tài chính

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 15 tỷ đồng, giảm đến 92% so với quý 2/2023.
Xem thêm