Từ khóa: #metaverse
Với tần suất các vụ lừa đảo ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, việc đảm bảo an ninh và các quyền cơ bản cho người dùng trong metaverse ngày càng trở nên cấp thiết. Ảnh: Getty Images

Nan giải việc đảm bảo an ninh trong metaverse

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của metaverse, những cuộc thảo luận về việc bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro tiềm ẩn trong một môi trường mà ranh giới giữa thế giới thực và ảo đang bị mờ đi cũng ngày càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.