Từ khóa: #môi trường
CBAM: Cuộc chơi minh bạch hướng tới phát triển bền vững

CBAM: Cuộc chơi minh bạch hướng tới phát triển bền vững

Từ 1/10, các nhà nhập khẩu châu Âu có 4 tháng để chuẩn bị báo cáo phát thải carbon theo cơ chế CBAM. Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cũng phải cung cấp thông tin về lượng sản phẩm, lượng phát thải trong sản phẩm, chi phí trả cho định giá carbon trong nước...