Quốc hội hôm nay thảo luận dự án Luật Đấu thầu sửa đổi

QUỐC HỘI Việt nAM
07:32 - 24/05/2023
Quốc hội hôm nay thảo luận dự án Luật Đấu thầu sửa đổi
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 24/5, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ ba, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Trước đó, ngày 16/5/2023, Trình bày Tờ trình của Chính phủ về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, để góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, Chính phủ đã có tờ trình đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nêu rõ, mục tiêu của chính sách là nhằm kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách Nhà nước (NSNN) cũng như nền kinh tế để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Quốc hội hôm nay thảo luận dự án Luật Đấu thầu sửa đổi ảnh 1

Mục tiêu của chính sách giảm thuế VAT nhằm kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay.

Trong năm 2023, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% . Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống (còn 8%),trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nếu áp dụng chính sách giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT như trên, theo ước tính của Bộ Tài chính, dự kiến số giảm thu NSNN khoảng 5.800 tỷ đồng/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2023, thì tương đương khoảng 35.000 tỷ đồng.

Đọc tiếp