qc-phu-my
Từ khoá:

#Tập Đoàn APEC

Lãnh đạo IDJ giải thích về chiến lược M&A loạt dự án

Lãnh đạo IDJ giải thích về chiến lược M&A loạt dự án

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 28/5, với tỷ lệ đồng thuận cao, cổ đông IDJ đã thông qua toàn bộ các tờ trình. Trong đó, vấn đề được cổ đông quan tâm hàng đầu là tờ trình bổ sung “Thực hiện thu hồi tạm ứng, xử lý các khoản cho vay”.
IDJ tăng mạnh kế hoạch kinh doanh, M&A loạt doanh nghiệp

IDJ tăng mạnh kế hoạch kinh doanh, M&A loạt doanh nghiệp

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ 2, HĐQT IDJ đã trình cổ đông một kế hoạch kinh doanh tham vọng hơn so với tờ trình được công bố trước đó tại đại hội lần 1.
IDJ tăng mạnh kế hoạch kinh doanh, M&A loạt doanh nghiệp

IDJ tăng mạnh kế hoạch kinh doanh, M&A loạt doanh nghiệp

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ 2, HĐQT IDJ đã trình cổ đông một kế hoạch kinh doanh tham vọng hơn so với tờ trình được công bố trước đó tại đại hội lần 1.
ĐHĐCĐ IDJ: Tâm điểm đà tăng của cổ phiếu nhóm APEC

ĐHĐCĐ IDJ: Tâm điểm đà tăng của cổ phiếu nhóm APEC

ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) được tổ chức ngày 28/5 tại Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Trước đó, công ty này đã tổ chức bất thành đại hội lần một vào ngày 17/5 do không đủ túc số.
Xem thêm