Thuỷ điện Thác Bà lãi lớn, vượt 146% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Thuỷ điện Việt nAM
16:51 - 20/10/2022
Thuỷ điện Thác Bà lãi lớn, vượt 146% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng
0:00 / 0:00
0:00
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh 163%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 226%, trong 9 tháng đầu năm 2022, Thuỷ điện Thác Bà  đã thu về hơn 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

CTCP Thuỷ điện Thác Bà (Mã: TBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022, doanh thu thuần tăng 93% so với cùng kỳ, đạt hơn 189 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn bán hàng ghi nhận tăng nhẹ 51,7 tỷ đồng, tương đương tăng 12% so với quý III/2021.

Phần lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tại TBC tăng mạnh 163% và đạt 138 tỷ đồng. Ngoài ra, Thuỷ điện Thác Bà còn ghi nhận phần lãi từ các công ty liên doanh liên kết với hơn 107 triệu đồng.

Khoản lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng đột biến với hơn 128 tỷ đồng, tương đương tăng 226% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận khác của phía doanh nghiệp này ghi nhận giảm 1,8 tỷ đồng.

Kết quả, Thuỷ điện Thác Bà thu về lợi nhuận trước thuế trong quý III đạt hơn 127 tỷ đồng, tăng 225% so với cùng kỳ quý III/2021.Lãi trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 350 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2021.

Năm 2022, Thuỷ điện Thác Bà đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 239,2 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm công ty đã vượt 46% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của TBC tính đến 30/9/2022 là 259 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Trong đó nợ ngắn hạn của công ty giảm từ 146 tỷ xuống còn hơn 94 tỷ đồng, nợ dài hạn cũng giảm còn 165 tỷ đồng.

Tổng tài sản TBC tại thời điểm 30/9/2022 ghi nhận con số 1.644 tỷ đồng, tăng 4,51% so với hồi đầu năm. Cấu phần chủ yếu tài sản là đầu tư tài chính ngắn hạn 94,7 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng 192,4 tỷ đồng; tài sản cố định 952 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền 107 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm 2022.

Trước đó, ngày 15/10, Công ty Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2.

Nhà máy dự kiến vận hành trong quý I/2025, sau khi vận hành sẽ bổ sung cho hệ thống điện Quốc gia khoảng 70,2 triệu KWh/năm, góp phần bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng tăng của địa phương và khu vực.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Doanh thu của Sao Ta 11 tháng gần bằng cả năm 2021

Doanh thu của Sao Ta 11 tháng gần bằng cả năm 2021

Theo báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất của CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC), 11 tháng đầu năm 2022, doanh thu bán hàng của doanh nghiệp này đạt gần bằng cả năm 2021 với 215 triệu USD, tương ứng đạt khoảng 5.238 tỷ đồng (tính theo tỷ giá 3/12).