Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN tới 2025 gần 500.000 tỷ đồng

EVN Việt nAM
10:52 - 27/04/2024
Ảnh minh họa: EVN.
Ảnh minh họa: EVN.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 345 ngày 26/4/2024 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Quyết định nêu cụ thể kế hoạch triển khai từng lĩnh vực của EVN trong 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 gồm: cung ứng điện; đầu tư phát triển nguồn điện; đầu tư phát triển lưới điện; đầu tư cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

Cụ thể, trong lĩnh vực cung ứng điện, kế hoạch đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 7%/năm (trong đó tăng trưởng điện thương phẩm các năm 2022 - 2025 khoảng 7,82%/năm). Chuẩn bị phương án để có thể đáp ứng đủ nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao hơn.

Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển nguồn điện, khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, Thủy điện Ialy MR, Nhiệt điện Quảng Trạch I, Thủy điện Trị An MR, Thủy điện tích năng Bác Ái và Điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Đưa vào vận hành 4 dự án nguồn điện với tổng công suất 840 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, Thủy điện Ialy MR và Điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện trọng điểm để đưa vào phát điện 6 dự án còn lại trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng công suất khoảng 5.803 MW gồm: Nhiệt điện Quảng Trạch I, Thủy điện Trị An MR; Nhiệt điện Dung Quất I&III, LNG Quảng Trạch II, Thủy điện tích năng Bắc Ái.

Triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư mở rộng các nhà máy thuỷ điện hiện hữu, các nhà máy thủy điện tích năng và các dự án nguồn điện sử dụng khí hoá lỏng theo quy hoạch được duyệt.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu bổ sung các dự án nhà máy điện gió ngoài khơi, mở rộng các nhà máy thủy điện hiện hữu còn lại (Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát), nhà máy thủy điện cột nước thấp… để có đủ cơ sở báo cáo các cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận đưa vào Quy hoạch/Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Về lĩnh vực đầu tư phát triển lưới điện, đầu tư các công trình lưới điện 500 - 220 kV được giao trong Quy hoạch điện VIII, trong đó hoàn thành đưa vào vận hành 225 công trình lưới điện truyền tải 500 - 220 kV với tổng chiều dài khoảng 10.500 km và tổng dung lượng TBA khoảng 63.000 MVA. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thành công trình trọng điểm đường dây 500 kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trong năm 2024.

Về lĩnh vực đầu tư cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, triển khai đầu tư các dự án cấp điện nông thôn tại các địa phương được giao trong Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp mục tiêu Chương trình và khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục bố trí các nguồn vốn để cải tạo, mở rộng lưới điện hiện hữu, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng, đáp ứng yêu cầu sử dụng điện của người dân và các doanh nghiệp.

Quyết định cũng nêu tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn Tập đoàn EVN là 479.000 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư thuần 278.215 tỷ đồng; góp vốn các dự án điện 1.455 tỷ đồng; trả nợ gốc và lãi vay 199.330 tỷ đồng.

Riêng tổng nhu cầu vốn đầu tư công ty Mẹ EVN là 99.950 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư thuần 50.402 tỷ đồng; trả nợ gốc và lãi vay 49.548 tỷ đồng

Đối với vốn góp để đầu tư dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 3 sẽ cập nhật, bổ sung sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông qua chủ trương góp vốn.

Tin liên quan

Đọc tiếp