Từ đầu năm 2023, bình quân mỗi tháng có gần 26.000 doanh nghiệp rời thị trường

DOANH NGHIỆP Việt nAM
10:39 - 28/02/2023
Từ đầu năm 2023, bình quân mỗi tháng có gần 26.000 doanh nghiệp rời thị trường
0:00 / 0:00
0:00
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, bình quân mỗi tháng trong 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam có 19.000 doanh nghiệp thành lập mới song có đến gần 26.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 của Tổng cục Thống kê (GSO) công bố ngày 28/2 cho thấy, về doanh nghiệp thành lập mới, tháng 2/2023, cả nước có 8.841 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 65.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 51.100 lao động, giảm 18,5% về số doanh nghiệp, giảm 33,8% về vốn đăng ký và giảm 25,6% về số lao động so với tháng 01/2023.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, tăng 21,4% về số doanh nghiệp, giảm 23,1% về số vốn đăng ký và giảm 29,6% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 18,9% so với tháng trước và giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung hai tháng đầu năm 2023, cả nước có 19.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 164.700 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 119.600 lao động, giảm 3% về số doanh nghiệp, giảm 40,7% về vốn đăng ký và giảm 20,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm 2023 đạt 8,4 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo khu vực kinh tế, hai tháng đầu năm 2023 có 198 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm trước; 4.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 10,2%; 14.800 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 0,3%.

Về doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tháng 2/2023, cả nước còn có 3.927 doanh nghiệp, giảm 73,9% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung hai tháng đầu năm, cả nước có 18.200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm 2023 đạt 37.900 doanh nghiệp, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Xét về vốn, nếu tính cả 358.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6.605 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm 2023 là 522.700 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 2/2023, có 3.802 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 89,1% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022; có 2.636 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 61,5% và tăng 37,5%; có 1.167 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 42,7% và giảm 5,4%.

Tính chung hai tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38.800 doanh nghiệp, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước; 9.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,8%; 3.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,6%. Bình quân một tháng có 25.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đọc tiếp