Việt Nam xuất siêu hơn 1,4 tỷ USD đến giữa tháng 8/2022

XNK Việt nAM
06:57 - 20/08/2022
0:00 / 0:00
0:00
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam từ đầu năm đến 15/8 đạt 463 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất siêu hơn 1,4 tỷ USD.

Về xuất khẩu, từ ngày 1/8 – 15/8/2022 (kỳ 1 tháng 8), Việt Nam xuất khẩu 15,1 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 11,2 tỷ USD, tương ứng chiếm 74% tổng kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 của tháng 8.

Trong kỳ này có 5 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, bao gồm điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch lớn nhất với 2,7 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021; đứng thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 1,9 tỷ USD, tăng 40%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,8 tỷ USD, tăng 15%; hàng dệt may đạt 1,8 tỷ USD, tăng 57%. Riêng đối với mặt hàng giày dép tăng tới 170% so với kỳ 1 tháng 8 năm 2021, vượt qua mức 1 tỷ USD.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/8/2022, Việt Nam xuất khẩu 232,7 tỷ USD hàng hóa, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021 (năm 2021 đạt 197,8 tỷ USD). Trong đó, doanh nghiệp FDI chiếm 73% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu từ đầu năm đến 15/8, có 20 mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD. Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 36,7 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Đứng thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 33,6 tỷ USD, tăng 15%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 27,5 tỷ USD, tăng 28%...

Về nhập khẩu, trong kỳ 1 tháng 8, Việt Nam nhập khẩu 15,2 tỷ USD hàng hóa, tăng nhẹ 3,4% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh nghiệp FDI chiếm 66% tổng kim ngạch nhập khẩu, tương ứng đạt 10,1 tỷ USD.

Một số mặt hàng nhập khẩu chính có mức tăng tương đối cao như máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng khác tăng 88% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1,9 tỷ USD. Với dầu thô, mặt hàng này tăng trưởng dương lên mức 327%, đạt 611 triệu USD. Ngược lại, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,5 tỷ USD, giảm 9%.

Tính chung từ đầu năm đến hết 15/8, Việt Nam nhập 231,3 tỷ USD hàng hóa, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021 (năm 2021 đạt 217 tỷ USD). Doanh nghiệp FDI chiếm 64% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.

Trong số các mặt hàng nhập khẩu, có 24 mặt hàng nhập khẩu đạt trên 2 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt trị giá cao nhất với 31,1 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021. Đứng thứ hai là điện thoại các loại và linh kiện đạt 12,6 tỷ USD, tăng nhẹ 3%...

Tin liên quan

Đọc tiếp