8 tháng đầu năm, Việt Nam có 8 tỉnh thành xuất khẩu trên 10 tỷ USD

XUẤT KHẨU Nhập khẩu
06:57 - 14/09/2022
0:00 / 0:00
0:00
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2022, có 8 tỉnh thành đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trên 10 tỷ USD. Đặc biệt, TP HCM và Bắc Ninh là 2 tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu trên 30 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 8 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 66 tỷ USD, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, tương đương tăng 11,2 tỷ USD. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 499,7 tỷ USD, tăng trưởng 16%, tương ứng tăng 68,7 tỷ USD, so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 252,6 tỷ USD, tăng trưởng 18,2%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 247,1 tỷ USD, tăng 14%. Việt Nam vẫn duy trì xuất siêu với giá trị đạt 5,5 tỷ USD, đây là kết quả tăng trưởng rất khả quan của ngành xuất nhập khẩu Việt Nam.

Nếu xét kim ngạch xuất khẩu theo địa phương, hết 8 tháng năm 2022, Việt Nam đã ghi nhận 8 tỉnh, thành có giá trị xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD. Trong đó, có 2 tỉnh thành đạt kim ngạch xuất khẩu trên 30 tỷ USD gồm TP HCM với 32,8 tỷ USD và Bắc Ninh với kim ngạch đạt 30,1 tỷ USD.

Bình Dương là tỉnh thành đứng thứ 3 với kim ngạch xuất khẩu đạt 24,1 tỷ USD. Tiếp đó lần lượt là Thái Nguyên 22,2 tỷ USD, Đồng Nai 17,2 tỷ USD, Hải Phòng 15,8 tỷ USD, Bắc Giang 14 tỷ USD và Hà Nội 11,4 tỷ USD.

Tính riêng trong tháng 8, các tỉnh thành này đều xuất khẩu trên 1 tỷ USD, gồm Bắc Ninh (5 tỷ USD), TP HCM (4,1 tỷ USD), Bình Dương (2,9 tỷ USD), Thái Nguyên (2,8 tỷ USD), Hải Phòng (2,3 tỷ USD) Bắc Giang (2,16 tỷ USD), Đồng Nai (2,15 tỷ USD), và Hà Nội (1,6 tỷ USD).

Ngoài ra, trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Phú Thọ cũng đạt trên 1 tỷ USD, tuy nhiên, tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh mới đạt 7,7 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, danh sách các tỉnh, thành nhập khẩu trên 10 tỷ USD trong 8 tháng vẫn ghi nhận những cái tên này. Trong đó, TP HCM vẫn là địa phương có hoạt động thương mại sôi nổi nhất với kim ngạch nhập khẩu đạt 43,8 tỷ USD. Đứng thứ 2 lại là Hà Nội với 27,3 tỷ USD. Bắc Ninh đứng thứ 3 với kim ngạch đạt 26,7 tỷ USD. Kế đó lần lượt là Bình Dương với 16,9 tỷ USD, Hải Phòng 14,1 tỷ USD, Bắc Giang 13,9 tỷ USD, Đồng Nai 13,45 tỷ USD và Thái Nguyên 13,37 tỷ USD.

Còn nếu tính theo mặt hàng xuất khẩu, 8 tháng đầu năm Việt Nam có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Trong đó, dẫn đầu là sản phẩm điện thoại và linh kiện đạt 40,1 tỷ USD, tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ. Kế đến lần lượt là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 36,7 tỷ USD, tăng 15,2%, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 30,1 tỷ USD, tăng 29,2%, hàng dệt, may đạt 26,3 tỷ USD, tăng 24,3%, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 11,2 tỷ USD, tăng 7%.

Ở chiều ngược lại, hàng hóa nhập khẩu chỉ ghi nhận 4 mặt hàng có kim ngạch trên 10 tỷ USD, trong đó, chủ yếu là các nguyên liệu, máy móc phục vụ cho sản xuất, gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 57,2 tỷ USD, tăng trưởng 21,8%, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 30,7 tỷ USD, giảm nhẹ 1,3%, điện thoại các loại và linh kiện đạt 13,9 tỷ USD, tăng 9,8%, vải các loại đạt 10,3 tỷ USD, tăng 8,3%.

Ngoài ra, xét theo loại hình doanh nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu phần lớn vẫn thuộc về nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, với kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đạt 185,4 tỷ USD, tăng 18,2 so với cùng kỳ, chiếm 73,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu của nhóm này đạt 160,9 tỷ USD, tăng trưởng 18,9%, chiếm 65% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Tin liên quan

Đọc tiếp