Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

BẢO HIỂM BIC
17:49 - 16/02/2024
Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4
0:00 / 0:00
0:00
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (HoSE: BIC) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là 8/3, ngày tổ chức là 4/4, theo quyết định thống nhất giữa 2 cổ đông lớn là BIDV và Fairfax.

Đại hội, dự kiến được tổ chức tại tòa nhà 263 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Hà Nội, sẽ có những nội dung như báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024; tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 2024 - 2029.

ĐHĐCĐ cũng sẽ xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, mục tiêu phương hướng năm 2024; báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp dành cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024; báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023…

Về tình hình kinh doanh quý 4 năm 2023, Bảo hiểm BIDV ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm trước (YoY), đạt gần 1.026 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng 30% lên 741 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 25% xuống còn hơn 108 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động tài chính gấp 4,8 lần cùng kỳ, lên 23,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 49% lên 207 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty lãi trước thuế gần 162 tỷ đồng, tăng 5% YoY.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của Bảo hiểm BIDV đạt 3.630 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 4.747 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 31% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 10% lên mức 431 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế cả năm của Bảo hiểm BIDV đạt gần 574 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước, tương ứng vượt 19,6% kế hoạch năm.

Trước kết quả kinh doanh khả quan của năm 2023, vào tháng 12/2023, Bảo hiểm BIDV đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cụ thể, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2024 đạt 5.570 tỷ đồng tăng 21,5% so với kế hoạch đề ra và tăng 17,3% so với thực hiện năm 2023. Mức tăng trưởng về kế hoạch doanh thu vẫn ở mức cao và không chênh lệch nhiều so với năm trước (kế hoạch doanh thu năm 2023 tăng 22,3% so với thực hiện năm 2022).

Về lợi nhuận, doanh nghiệp đã thận trọng hơn khi đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất đạt 540 tỷ đồng, tăng 12,5% so với kế hoạch và giảm 6% so với thực hiện năm trước, trong khi mục tiêu lợi nhuận năm 2023 tăng 21,9% so với thực hiện năm 2022.

Tin liên quan

Đọc tiếp