Bảo hiểm Quân đội chia cổ tức năm 2022 giảm về mức 10%

BẢO HIỂM Quân đội
07:31 - 25/05/2023
Bảo hiểm Quân đội chia cổ tức năm 2022 giảm về mức 10%
0:00 / 0:00
0:00
Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (HoSE: MIG) vừa công bố kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10%, giảm so với mức 15% của năm 2021.

Tỷ lệ 10% cổ tức gồm 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu. Thời gian chi trả cổ tức được công ty dự kiến vào quý 2 hoặc quý 3/2023, sau khi có sự chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến tổng nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức khoảng 164,4 tỷ đồng, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bảo hiểm Quân đội tại ngày 31/12/2022, theo BCTC đã kiểm toán năm 2022.

Đây là mức trả trung bình của Bảo hiểm Quân đội trong vòng 5 năm trở lại đây, dù giảm so với mức chi trả 15% của năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường bảo hiểm năm 2022 còn nhiều biến động và khó khăn khi chi phí bồi thường tăng cao hậu Covid-19. Điều này khiến Bảo hiểm Quân đội ghi nhận mức giảm 29% so với cùng kỳ của lợi nhuận trước thuế và sau thuế, đạt lần lượt đạt 200,2 tỷ đồng và 159,4 tỷ đồng.

Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5%, sẽ giúp công ty nâng vốn điều lệ lên gần 1.727 tỷ đồng, tương đương tăng 82,2 tỷ đồng, cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Bảo hiểm Quân đội dự kiến phát hành thêm 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% và phát hành 2,86 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, với mệnh giá là 10.000 đồng/cp. Tổng số vốn huy động được sau 2 đợt phát hành là 287,6 tỷ đồng.

Số vốn này sẽ được Bảo hiểm Quân đội chia làm 2 phần, phần đầu tiên 100,5 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư tài sản khác và triển khai các sáng kiến chiến lược… Khoản hơn 187,1 tỷ đồng còn lại sẽ được đầu tư vào lĩnh vực tài chính, tiền gửi phù hợp.

Việc đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho chuyển đổi số được Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Quân đội Uông Đông Hưng đánh giá tại ĐHĐCĐ vừa qua là sẽ tạo nền tảng vững chãi cho chiến lược 5 - 10 năm tới của công ty, giúp Bảo hiểm Quân đội nắm bắt cơ hội đi tắt đón đầu trong xu hướng chuyển đổi số.

Đồng thời, giúp công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh tương đối tham vọng của năm 2023 với tổng doanh thu tăng 17% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 75%.

Với kết quả doanh thu phí bảo hiểm 1.187 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 86 tỷ đồng. Đến hết quý 1, công ty đã hoàn thành 21,2% kế hoạch doanh thu và 24,6% kế hoạch lợi nhuận.

Tin liên quan

Đọc tiếp