Cà Mau triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng

Cà Mau KInh tế số
15:54 - 05/09/2023
Thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số. Ảnh: CTTĐT tỉnh Cà Mau
Thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số. Ảnh: CTTĐT tỉnh Cà Mau
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành kế hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025.

Mục đích của kế hoạch là đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng. Từ đó thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số, tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Theo tỉnh Cà Mau, tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn, ấp, khóm.

Tổ công nghệ số là lực lượng giúp nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong hoạt động chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số cộng đồng dân cư nói riêng.

Nhiệm vụ cụ thể của Tổ công nghệ số cộng đồng là tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ. Thực hiện theo sự hướng dẫn, điều phối chung của Sở Thông tin và Truyền thông, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ số tại địa bàn và các đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân.

Đồng thời, tuyên truyền chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, công nghệ số đến doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, người dân.

Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ triển khai, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, chính quyền địa phương; tham gia hiệu quả vào Mạng lưới công nghệ số cộng đồng trên phạm vi toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối chung.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến chuyển đổi số, công nghệ số theo sự chỉ đạo của Trung ương, chính quyền địa phương.

Đọc tiếp