'Công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính có nhiều cải thiện'

thủ tục Hành chính
15:23 - 14/11/2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ - Ảnh: VGP
0:00 / 0:00
0:00
Chiều 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, cải cách hành chính là vấn đề rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm đời sống cho người lao động.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên cả 6 nội dung, bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trong số đó, công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ có nhiều cải thiện; góp phần quan trọng vào ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

"Tuy nhiên, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, người dân, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều 'gian nan' khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chưa được giải quyết triệt để", Thủ tướng thẳng thắn nhận định.

Những tồn tại, hạn chế đó cần sớm được khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng nói.

Ban Chỉ đạo tiến hành họp để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của 10 tháng năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm và giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Chính phủ đã tổ chức 8 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, ban hành 79 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 27 Quyết định quy phạm…

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh. Từ 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 Bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ...

Cải cách tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực. Đa số các Bộ đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bên trong; 63/63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành; bộ máy tổ chức đã được tinh gọn đáng kể.

Cùng với đó, một số thể chế, chính sách quan trọng về công vụ, công chức được ban hành như Nghị định 73/2023 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài,...

Triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả, trong đó đã tích hợp, cung cấp 35/53 dịch vụ công thiết yếu; 63/63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính...

Đọc tiếp