Công ty chứng khoán phải tuân thủ quy định về quản lý tiền gửi

TIỀN GỬI CHỨNG KHOÁN
15:06 - 10/05/2023
Công ty chứng khoán phải tuân thủ quy định về quản lý tiền gửi
0:00 / 0:00
0:00
UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán phải tuân thủ nghiêm quy định về quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, không thực hiện hoạt động khiến nhà đầu tư hiểu công ty chứng khoán huy động tiền gửi.

Theo đánh giá của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), thời gian qua, 73 thành viên công ty chứng khoán đã cơ bản duy trì các điều kiện đăng ký thành viên, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin là nền tảng cho thị trường hoạt động thông suốt, an toàn; đồng thời, công tác phát triển nhà đầu tư được các công ty chú trọng.

Thông qua các đợt tăng vốn, năng lực tài chính của các công ty chứng khoán thành viên đã cải thiện, giúp tăng cường các hoạt động đầu tư công nghệ hiện đại, hỗ trợ nhà đầu tư thuận tiện trong giao dịch chứng khoán; góp phần bảo đảm giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư, mở rộng quy mô và dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, các công ty chứng khoán với vai trò quan trọng trong sự phát triển minh bạch của thị trường chứng khoán cần tiếp tục tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật chứng khoán, nâng cao chất lượng hoạt động và an toàn tài chính để đảm bảo hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, góp phần hỗ trợ cho thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

CTCK không được thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa có văn bản hướng dẫn

Theo thông tin từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan này vừa qua đã yêu cầu các công ty chứng khoán nâng cao chất lượng hoạt động và an toàn tài chính, tuân thủ các quy định pháp luật chứng khoán trong hoạt động kinh doanh chứng khoán; không được thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ về chứng khoán, tài chính khi chưa được UBCKNN cấp phép, chấp thuận hoặc chưa báo cáo uỷ ban theo quy định của pháp luật.

UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán không được thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ khi chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh ngoài quy định của Luật Chứng khoán.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán phải tuân thủ quy định về quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, không được thực hiện các hoạt động làm cho công chúng đầu tư hiểu rằng công ty chứng khoán huy động tiền gửi; đảm bảo khả năng thanh khoản, chi trả tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong mọi tình huống.

UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Điều 89 Luật Chứng khoán và quy định pháp luật có liên quan.

Không tham gia hội nhóm, diễn đàn để lôi kéo nhà đầu tư

UBCKNN đã chỉ đạo các công ty chứng khoán về việc tăng cường công tác quản lý người hành nghề chứng khoán; yêu cầu người hành nghề chứng khoán tại công ty chấp hành: khi tư vấn cho khách hàng phải công bố số chứng chỉ hành nghề chứng khoán; không được tham gia các diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng (ngoài diễn đàn, hội nhóm được công ty chứng khoán đồng ý, chấp thuận) để tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán chứng khoán với tư cách đại diện công ty chứng khoán.

"Khi tham gia các diễn đàn, hội nhóm được công ty chứng khoán chấp thuận, người hành nghề chứng khoán phải tuân thủ trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán, không được thực hiện các hành vi bị cấm, các hành vi mà công ty chứng khoán bị hạn chế hoặc không được phép thực hiện theo quy định pháp luật", đại diện UBCKNN cho biết.

Cơ quan này cũng yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, theo dõi, nắm bắt thông tin về các đường link lạ dẫn đến website giả mạo công ty chứng khoán, các website, mạng xã hội, diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của công ty chứng khoán.

Công ty chứng khoán cần thông báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện các đường link, website, mạng xã hội, hội nhóm, diễn đàn trên không gian mạng có nghi vấn giả mạo; kịp thời cảnh báo để có biện pháp ngăn chặn, hạn chế thiệt hại xảy ra.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán cũng cần thường xuyên theo dõi thông tin nghi vấn trên không gian mạng để kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng giả mạo website của công ty chứng khoán nhằm mục đích thực hiện huy động vốn trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đọc tiếp