ĐHĐCĐ Đất Xanh: Chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng/cp

DXG đất xanh
09:35 - 19/04/2024
ĐHĐCĐ Đất Xanh tổ chức theo hình thức trực tuyến.
ĐHĐCĐ Đất Xanh tổ chức theo hình thức trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 19/4, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến.

Theo công bố của ban tổ chức, có 112 người tham gia trực tuyến, 208 người uỷ quyền; đại diện cho hơn 370 triệu cổ phần, chiếm 51,42% tổng số phiếu biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức không công bố số lượng cổ đông. Tuy nhiên theo bản cáo bạch chào bán cổ phiếu trước đó, tại ngày 31/10/2023, Đất Xanh có 54.684 cổ đông. Phần lớn cổ đông của DXG là nhà đầu tư cá nhân trong nước, với 54.083 người. So với thời điểm ngày 30/12/2022, DXG đã “đón” thêm 11.159 cổ đông cá nhân trong nước.

Năm 2024, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% mệnh giá nhưng chưa rõ là tiền mặt hay cổ phiếu.

Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.724 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 172 tỷ đồng, lần lượt đạt 68% và 109% kế hoạch năm đề ra. Tại thời điểm cuối năm 2023, lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp là 1.736 tỷ đồng. Với nguồn lợi nhuận này, Đất Xanh trích lập quỹ khen thưởng 2%, quỹ phúc lợi 1%, quỹ đầu tư phát triển 2% nhưng không đề cập đến việc chia cổ tức.

Một nội dung quan trọng HĐQT Đất Xanh trình cổ đông đợt này là kế hoạch tăng vốn qua hai phương án. Một là chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cp. Tỷ lệ chào bán là 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới.

Thứ hai, Đất Xanh muốn chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cp.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Số tiền huy động được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán sẽ được nộp đồng thời cùng hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.200 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Cổ phiếu KOS bất ngờ giảm mạnh

Cổ phiếu KOS bất ngờ giảm mạnh

Tạm nghỉ phiên sáng 14/6, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy giảm 6,31% về còn 36.350 đồng/CP, là cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HoSE, tương ứng vốn hóa 7.869 tỷ đồng. Thanh khoản đạt 428.100 đơn vị, tăng 8% so với cả phiên 13/6.