Từ khóa: #FLC Faros
Ông Lê Tiến Dũng làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế bà Nguyễn Bình Phương

FLC Faros có tân chủ tịch

Sau hai lần đầu tổ chức bất thành, CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 vào ngày 2/11 và bầu ra tân chủ tịch HĐQT.