Giải ngân vốn đầu tư công: 48 địa phương có dự án giải ngân 0% kế hoạch

ĐẦU TƯ CÔNG Vốn
21:25 - 16/05/2024
Giải ngân vốn đầu tư công: 48 địa phương có dự án giải ngân 0% kế hoạch
0:00 / 0:00
0:00
Theo thông tin của Bộ Tài chính, tính đến 30/4, có 316 dự án, tiểu dự án nguồn ngân sách trung ương tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân là 0%.

Công văn số 4848/BTC-ĐT Bộ Tài chính vừa gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) do địa phương quản lý.

Tổng số kế hoạch vốn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực do địa phương quản lý là 82.243,909 tỷ đồng, theo Bộ Tài chính. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/3/2024, các dự án mới giải ngân được 8.634,291 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (12,16%).

Đặc biệt, tính đến ngày 30/4/2024, tại 48 địa phương, còn 316 dự án có tỷ lệ giải ngân là 0%.

Trong đó, Điện Biên là địa phương có nhiều dự án, tiểu dự án giải ngân ở mức 0% nhất, gồm 105 dự án, tiểu dự án.

Để đạt mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên 95%, Bộ Tài chính đề nghị, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các nguồn vốn.

Các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, sở, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công các dự án chưa giải ngân và có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước.

Đồng thời, chủ động rà soát và điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn, Công văn của Bộ Tài chính nêu.

Bộ Tài chính cũng đề nghị thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng. Trong đó, việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao.

Đọc tiếp