Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước

QUỐC HỘI Việt nAM
07:06 - 22/05/2024
Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 22/5, Quốc hội sẽ tiếp tục quy trình nhân sự, bầu Chủ tịch nước và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Công an đối với Đại tướng Tô Lâm.

Theo chương trình công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7, cuối giờ chiều qua 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm.

Sáng 22/5, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước tuyên thệ, phát biểu nhậm chức sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được công bố trước khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an (nếu có).

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu cũng được công bố ngay tại phiên làm việc này, trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngoài quyết định công tác nhân sự, Quốc hội còn xem xét nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo đó, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra từ cơ quan của Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đọc tiếp