Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

QUỐC HỘI Việt nAM
07:26 - 26/10/2023
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)
0:00 / 0:00
0:00
Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, ngày 26/10, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Buổi chiều, sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Đọc tiếp